Latviski На русском English

www.poligrafs.lvJuridiskā psiholoģija
      ... ... ...      


Poligrāfa ekspertīze
      ... ... ...      


Kriminālistika / Informācijas tehnoloģiju juridiskie aspekti
      ... ... ...      


Saites
      ... ... ...      


Member of the British & European Polygraph Association


Forensic science

Juridical aspects of information technologies


Šī grāmata bija pirmā latviešu valodā par mūsdienās tik aktuālās jomas – IT noziegumu juridiskajiem un praktiskajiem aspektiem. To izstrādāja Uldis Miķelsons, veicot ārvalstu juridiskās prakses un Latvijas tiesiskās reglamentācijas salīdzinošu izzināšanu attiecībā uz IT noziegumu aspektiem, balstoties uz kriminālistikas metodoloģiju.
Šī grāmata galvenokārt paredzēta tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, kuri saskaras ar šāda rakstura lietām. Tomēr tā var būt interesanta ikvienam, lai paplašinātu priekšstatu par iespējām aizsargāties no šādiem apdraudējumiem.
Meklējiet to bibliotēkās vai grāmatnīcās – juridiskās literatūras plauktos.
Informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšana


Šī grāmata tika izstrādāta Latvijas Policijas akadēmijas kriminālprocesa un kriminālistikas studiju kursiem. Tajā ir divas daļas, kuru autori atbilstīgi ir Pēteris Palčejs un Uldis Miķelsons.
Patlaban, ievērojot likumdošanas izmaiņas Latvijā kopš tās izdošanas, šī grāmata lielākoties ir lietderīga vien studentiem un tiem interesentiem, kuri vēlas uzzināt, kā telefonsarunu noklausīšanās reglamentēta ārvalstīs.
Šī grāmata tika iekļauta Latvijas Policijas akadēmijas bibliotēkas fondā.

Telefonu sarunu noklausīšanās un informācijas ieguve no tehniskiem līdzekļiem


Šī grāmata ir divos sējumos. Tās izstrādi veica dažādu nozaru speciālistu kolektīvs Ulda Ķiņa vadībā, t.sk. U.Ķinis, Inta Feldmane, Jautrīte Briede, Ina Gudele, Signe Plūmiņa, Zita Ozola, Agris Repšs, Mārcis Krūmiņš un Uldis Miķelsons.
Tajā skatīti būtiskākie aspekti šai pavisam jaunajai tiesību nozarei.
Šī grāmata var būt lietderīga un interesanta gan juristiem, gan IT jomas un elektroniskās komercijas praktiķiem, gan augstskolu studentiem un ikvienam interesantam.   
Meklējiet to bibliotēkās vai grāmatnīcās – juridiskās literatūras plauktos.

Informācijas un komunikāciju tiesības


Šajā grāmatā izklāstīti uzņēmumu drošības būtiski juridiskie, teorētiskie, metodiskie un tehniskie aspekti. Tās izstrādi veica dažādu nozaru speciālisti Ulda Miķelsona vadībā, t.sk. U.Miķelsons, Imants Bergs, Leonīds Makans, Erlens Ernstsons, Veronika Semenkova un Raivis Terinks. Šī grāmata var būt interesanta un lietderīga ikvienam uzņēmējam, kurš rūpējas par sava biznesa drošību, kā arī tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem un arī ikvienai privātpersonai, jo drošības jautājumi ir aktuāli visās dzīves jomās.   
Meklējiet to bibliotēkās vai grāmatnīcās – juridiskās literatūras plauktos.

Uzņēmumu drošība


Šīs monogrāfijas izstrādi veica Uldis Miķelsons doktorantūras studiju gaitā, balstoties uz savu desmit gadu eksperta praksi, kā arī pētījuma rezultātiem, kas tika veikts Latvijas Policijas akadēmijā.
Tajā plaši skatīti vēsturiskie, juridiskie, teorētiskie un praktiskie aspekti šim Latvijā jaunajam ekspertīžu veidam.
Šī grāmata var būt interesanta izmeklētājiem, operatīvā darba veicējiem, prokuroriem, advokātiem, tiesnešiem - visiem, kuriem var būt nepieciešamība pārbaudīt personas teiktā patiesīgumu.   
Šī grāmata tika iekļauta Latvijas Policijas akadēmijas bibliotēkas fondā.

Poligrāfa pārbaudes


Šo grāmatu Uldis Miķelsons izstrādāja Latvijas Policijas akadēmijas pētījuma gaitā 2007.gadā.
Tajā skatīti būtiskākie juridiskie un praktiskie aspekti šai jaunajai kriminālistikas apakšnozarei.
Tās noslēgumā iekļauti virkne autora izstrādātu priekšlikumu normatīvās reglamentācijas pilveidei.
Šī grāmata domāta kriminālprocesa virzītājiem, kuri saskaras ar dažādiem noziegumiem, kas saistīti ar mobilo telefonu lietošanu.   
Šī grāmata tika iekļauta Latvijas Policijas akadēmijas bibliotēkas fondā.

Ar mobilajiem telefoniem saistīto noziegumu izmeklēšanas īpatnības


Šo grāmatu Uldis Miķelsons izstrādāja pētījuma gaitā, kas tika veikts Latvijas Policijas akadēmijā 2008.gadā.
Tajā sniegta jēdzienu izpratne, ārvalstu juridiskās reglamentācijas un tiesu prakses raksturojums, kā arī skatīti metodiskie, juridiskie un praktiskie aspekti šim Latvijā netradicionālam kriminālistikas / juridiskās psiholoģijas virzienam. 
Šī grāmata var būt interesanta izmeklētājiem, prokuroriem, tiesnešiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem, kuri var saskarties ar izmeklēšanas situācijām, kad nepieciešams noskaidrot informāciju, kas var būt saglabājusies personas atmiņā, kaut persona ikdienas apziņas stāvoklī to nespēj atcerēties.   
Šī grāmata tika iekļauta Latvijas Policijas akadēmijas bibliotēkas fondā.

Kriminālistiskā hipnoze

Copyright  ©  2005 - 2018   Uldis Mikelsons

Raksti

Informācijas sistēmu drošība

Elektroniskie pierādījumi

Datortehniskās ekspertīzes noteikšana

IT noziegumu izmeklēšanas pamatprincipi

Programmatūras lietošana autortiesību aspektā

Informācijas tehnoloģijas un kriminālprocess

Kriminālprocesa piemērošana elektroniskā vidē