Atgriezties uz iepriekšējo lapu

S A T U R S

Priekšvārds
I nodaļa Telefonsarunu noklausīšanās procesuālā reglamentācija
1. Telefonsarunu noklausīšanās kā tiesu pierādījumu ieguves veida reglamentācija Latvijas likumdošanā
2. Ārvalstu likumdošana par telefonsarunu noklausīšanos kā tiesu pierādījumu ieguves veidu
2.1. Telefonsarunu noklausīšanās procesuālā reglamentācija Krievijā
2.2. Francijas likumdošana par telefonsarunu noklausīšanos
2.3. Telefonsarunu noklausīšanās atbilstoši Dānijas likumdošanai
2.4. Telefonsarunu tiesiskas noklausīšanās reglamentācija ASV Minesotas pavalstī
2.5. Telefonsarunu noklausīšanās atbilstoši Vācijas Kriminālprocesa kodeksam
2.6. Itālijas likumdošana par telefonsarunu noklausīšanos
3. Telefonsarunu noklausīšanās Operatīvās darbības likumā
4. Telefonsarunu noklausīšanās kā tiesu pierādījumu ieguves veida procesuālā noformēšana
5. Telefonsarunu noklausīšanās kā tiesu pierādījumu ieguves veids – problēmas un to iespējamie risinājumi
II nodaļa Telefonsarunu noklausīšanās un informācijas ieguve no tehniskajiem līdzekļiem – tehniskie un taktiskie aspekti
1. Tehnisko sakaru un informācijas sistēmu raksturojums
2. Pasta un telegrāfa korespondences arests un izņemšana, telefonsarunu noklausīšanās un informācijas ieguve no tehniskajiem līdzekļiem – taktiskie aspekti
3. Telefonsarunu noklausīšanās un informācijas ieguve no tehniskajiem līdzekļiem dažādās Eiropas valstīs, t.sk. Apvienotajā Karalistē, Itālijā, Francijā, Dānijā, Beļģijā.
4. Noklausīto sarunu un iegūtās informācijas izmantošana izmeklēšanā. Fonoskopiskā ekspertīze
Nobeigums
Literatūra
Terminu skaidrojums
Pielikumi. Procesuālo dokomentu paraugi

Atgriezties uz iepriekšējo lapu