Atgriezties uz iepriekšējo lapu

S A T U R S

Ievads
1. Poligrāfa pārbaudes kriminālistiskie aspekti
1.1. Poligrāfa pārbaudes metodoloģiskā pamata vieta zinātnes sistēmā
1.2. Poligrāfa pārbaudes metodikas vēsturiskā attīstība
1.2.1. Melu diagnosticēšanas īpatnības normatīvi tiesiskās regulācijas sākotnējās attīstības apstākļos
1.2.2. Melu diagnosticēšanas instrumentālo metožu attīstība
1.3. Poligrāfa lietošana ārvalstu juridiskajā praksē
1.3.1. Poligrāfa lietošana ASV
1.3.2. Poligrāfa lietošana Kanādā
1.3.3. Poligrāfa lietošana Japānā
1.3.4. Poligrāfa lietošana Izraēlā
1.3.5. Poligrāfa lietošana Krievijā
1.3.6. Poligrāfa lietošana Polijā
1.3.7. Poligrāfa lietošana Apvienotajā Karalistē
1.3.8. Poligrāfa lietošana Dienvidāfrikas Republikā
1.3.9. Poligrāfa lietošana atsevišķās citās ārvalstīs
1.4. Poligrāfa pārbaudes ieviešana Latvijas juridiskajā praksē
1.5. Poligrāfa pārbaudes metodiskie pamataspekti
1.6. Poligrāfa pārbaudes metodikas zinātniskais izvērtējums
1.7. Poligrāfa pārbaudes ticamība un validitāte
1.8. Balss stresa analizatora lietošanas validitāte
2. Poligrāfa pārbaudes cilvēktiesību aspekti
3. Poligrāfa pārbaudes ētiskie aspekti
4. Poligrāfa pārbaudes kriminālprocesuālie aspekti 
4.1. Poligrāfa pārbaudes veikšanas nosacījumi kriminālprocesā
4.2. Poligrāfa ekspertīzes nozīme kriminālprocesā
5. Poligrāfa pārbaude operatīvās darbības procesā
5.1. Poligrāfa pārbaudes veikšanas nosacījumi operatīvās darbības procesā
5.2. Poligrāfa lietošanas iespējas meklēšanā
6. Poligrāfa pārbaudes pamataspekti privātajās tiesībās
6.1. Poligrāfa ekspertīzes pamatnosacījumi civilprocesā
6.2. Poligrāfa lietošanas problemātika darba tiesību jomā
6.3. Poligrāfa lietošanas problemātika detektīvu darbībā
Nobeigums
Bibliogrāfijas un juridiskās prakses materiālu saraksts
Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes
Anotācijas
Pielikums:  Kompleksās psiholoģiskās – poligrāfa ekspertīzes eksperta atzinuma paraugs

Atgriezties uz iepriekšējo lapu