Atgriezties uz iepriekšējo lapu

S A T U R S

Ievads
Hipnozes un kriminālistiskās hipnozes jēdzienu izpratne
1. Kriminālistiskās hipnozes metodiskie aspekti
2. Cilvēktiesību aspekti
3. Ārvalstu tiesiskā reglamentācija un juridiskā prakse
4. Juridiskie aspekti hipnozes ieviešanā Latvijas tiesībsargājošo iestāžu praksē
Nobeigums
Tiesību aktu, literatūras un tiesu prakses materiālu saraksts
Anotācijas
Atgriezties uz iepriekšējo lapu